Dodavatel elektromontážní a projekční činnosti

ve Středočeském a Severočeském kraji pro společnosti ČEZ Distribuce, a.s. člena skupiny ČEZ

Kdo jsme a co děláme?

Jsme dodavatelem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. člena skupiny ČEZ, pro kterého zajišťujeme elektromontážní a projekční činnost ve Středočeském kraji. Elektromontážní a projekční služby poskytujeme i obcím i developerům.

Realizujeme montáže NN + VN, stožárových, vnitřních a kioskových trafostanic do 35 kV, veřejného osvětlení.

Firma má zaveden integrovaný systém řízení dle:

Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontakovat.

Naše služby

Montáže NN+VN

V oblasti elektromontáží NN + VN nabízíme následující druhy služeb:
elektromontážní práce na elektrickém zařízení do 35 kV, výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba rozvodných energetických sítí do 35 kV.

Montáže trafostanic

V oblasti montáží trafostanic nabízíme následující druhy služeb:
výstavba a opravy distribučních a odběratelských transformačních stanic, včetně rekonstrukcí zděných TS.

Rozvaděče

Poskytujeme elektroměrové rozvaděče pro přímé a nepřímé měření el.energie vč.montáže a revize.

Veřejné osvětlení

V oblasti veřejného osvětlení pro obce a developery nabízíme následující druhy služeb v rozsahu: projektová dokumentace, realizace veřejného osvětlení.

Projekce

Zajišťujeme projekční činnost v oblasti silnoproudé elektrotechniky do 35 kV v následujících oborech:

  • vedení VN
  • trafostanice a hlavní rozvody NN a VN
  • přípojky elektrické energie NN a VN
  • přeložky venkovního vedení VN a NN
  • veřejné osvětlení

Stupně projektové dokumentace:

  • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
  • Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Dokumentace pro provádění stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Dokumentace bouracích prací

Projekty jsou zpracovány v kreslícím programu Microstation a vyhotoveny dle směrnic ČEZ Distribuce a.s..

0
let zkušeností
0
spokojených zákazníků
0
dokončených realizací
0
osvětlených obcí